Aanbieding brief NZa met de resultaten van de uitvraag van de verwachte schadelast 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 620Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Hierbij bied ik u de NZa brief aan met de resultaten van de uitvraag van de verwachte schadelast op basis van de zorgcontractering 2014 voor de medisch-specialistische zorg en de curatieve geestelijke gezondheids- zorg1. Dit betreft een uitvraag bij verzekeraars en bevat schattingen. Op basis van deze informa…