Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2017, over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem