Antwoord op vragen inzake extra maatregelen terrorismebestrijding en n.a.v. debat op 14 januari 2015 over de aanslagen in Parijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 754Terrorismebestrijding Nr. 288 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Recente aanslagen en andere voorbeelden van jihadistisch extremisme in Brussel, Parijs en Verviers, hebben geleid tot onrust in Nederland. Begrijpelijkerwijs hebben de fractievoorzitters vragen over de jihadistische dreiging, die in Parijs zo manifest werd, en over de wijze waarop de regering deze bestrijdt. …