Toezeggingen ten aanzien van het opsporingsmiddel tappen en informatie over de uitwerking van tapverslagen, de inzet van tappen als opsporingsmiddel en de storing in het tapsysteem van september 2012

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 517Evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Ten aanzien van het opsporingsmiddel tappen heb ik in het afgelopen jaar een aantal toezeggingen gedaan aan uw Kamer. Hieronder kom ik deze toezeggingen na en informeer ik u over de uitwerking van tapverslagen, de inzet van tappen als opsporingsmiddel en de storing in het tapsysteem van september 2012. 1. Uitwerking van tapverslagen In het v…