Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 februari te Brussel

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1234 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 februari te Brussel. Tevens informeer ik u hierbij dat op woensdag 11 februari een extra Eurogroep zal plaatsvinden om de stand van zaken met betrekking tot Griekenland te bespreken. Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen w…