Verbetering van de kwaliteit van de zorg en duurzame betaalbaarheid van de zorg

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Als een knieoperatie in één keer slaagt is dat van grote waarde voor de patiënt, maar ook voor de samenleving. Een hersteloperatie is naar voor de patiënt en bovendien onnodig duur. Als de zorg van verschillende zorgverleners voor een diabetespatiënt goed op elkaar aansluit en er goed wordt samengewerkt, zijn er minder complicaties. Dat is belangrijk voor de …