Uitkomst consultaties m.b.t. relatie met Indonesië

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 26 049Indonesië Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Op 17 januari jl. heb ik u bericht (Kamerstuk 30 010, nr. 22) dat ik de Nederlandse ambassadeur in Jakarta had teruggeroepen voor consul- taties n.a.v. de executie van de heer Ang Kiem Soei. Met deze brief bericht ik u dat ik heb besloten de ambassadeur op 4 februari terug te sturen. Ik heb mijn Indonesische collega hiervan op de hoogte gesteld. Nederland heeft principiële bezwaren tege…