Reactie op het bericht over infiltratie bij Betaald Voetbalorganisaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 684Naar een veiliger samenleving Nr. 432 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 In antwoord op uw brief van 15 januari jl., waarin de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij om een reactie vraagt op het bericht «Motorbendes infiltreren bij voetbalsupporters» (Algemeen Dagblad, 13 januari 2015), deel ik u het volgende mee. De vermeende invloed van outlawmotorgangs (OMGTMs) op de harde kernen van voetbalsupporters is een van de speerpun…