Verzilveringsproblematiek premiekortingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 544Arbeidsmarktbeleid 28 719Reïntegratiebeleid Nr. 588 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Bij de SZW begrotingsbehandeling van 4 december 20131 heb ik, op verzoek van de SGP-fractie, aan uw Kamer toegezegd te verkennen of een alternatief aan de inkomstenkant van de begroting naast of in plaats van een premiekorting mogelijk is om alle werkgevers een gelijke prikkel te geven om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Het idee…