Defensiespecifieke aanvullingen op kabinetsreactie ‘Grip op ICT’ (Kamerstuk 33 326, nr. 13)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 326Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Vrijdag 30 januari jl. heeft het kabinet zijn reactie gestuurd op het rapport «Grip op ICT» van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Kamerstuk 33 326, nr. 13). Tijdens het algemeen overleg van 5 november jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 51) heb ik toegezegd te zullen bezien of specifieke aanvullingen vanuit Defensie nodig zijn. Het kabinet reageert in detail o…