Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de uitgevoerde IT-audits bij de SVB naar aanleiding van de invoering van de PGB trekkingsrechten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 25 657Persoonsgebonden Budgetten Nr. 125 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2015 Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 februari jl. heeft het Kamerlid Keijzer verzocht om een brief over de uitgevoerde IT-audits bij de SVB naar aanleiding van de invoering van de PGB trekkingsrechten (Handelingen II 2014/15, nr. 49). Met deze brief reageer ik op dit verzoek. Vanuit het Ministerie van VWS is intensief regie gevoerd op de imp…