Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS): kosten en proceduretijd van een Noordtak

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 404Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2015 In mijn brief van 17 juni 2014 over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)1 berichtte ik u o.a. over mijn besluiten over het PHS-onderdeel Goederenroute Oost-Nederland. Ik heb toen gekozen voor de routevariant «kopmaken te Deventer», en ik heb besloten dat de verdere uitwerking van het project wordt opgeschort tot in ieder geval 2020. De bela…