Verslag van de ESA-Ministersconferentie gehouden te Luxemburg op 2 december 2014 (Ruimtevaartbeleid)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 24 446Ruimtevaartbeleid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2015 Op 28 november 2014 heb ik u geïnformeerd over de inzet van het kabinet bij de Ministersconferentie van het Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA), die op 2 december 2014 is gehouden te Luxemburg (Kamerstuk 24 446, nr. 57). Dit verslag van de Ministersconferentie stuur ik u mede namens de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatsse- cretaris van Onderwi…