Reactie op de brief van het Regiecollege Wadden (RCW) over windenergie in het Waddengebied

2015D03403 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2015 Bijgaand treft u ter kennisneming aan de brief die ik als antwoord heb gestuurd aan het Regiecollege Wadden (RCW) als reactie op de aan mij toegestuurde brief over windenergie in het Waddengebied. De brief van het RCW treft u eveneens bijgaand ter kennisneming aan. De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus nds-tk-2015D03403…