Asielinstroomcijfers december 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 19 637Vreemdelingenbeleid Nr. 1948 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2015 Op 19 december jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de asielinstroom voor de maanden oktober en november (Kamerstuk 19 637, nr. 1939). Conform mijn toezegging om uw Kamer voor het resterende deel van 2014 te informeren over het aantal asielaanvragen (Kamerstuk 33 930 VI, nr. 10), bericht ik u over het aantal asielaanvragen voor de maand december en voor heel 2014…