Verslag van de extra Raad Buitenlandse Zaken van 29 januari 2015 naar aanleiding van de gewelddadigheden in Marioepol

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-02Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1455 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2015 Hierbij bied ik u het verslag aan van de extra Raad Buitenlandse Zaken van 29 januari 2015 naar aanleiding van de gewelddadigheden in Marioepol. De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders kst-21501-02-1455ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 21 501-02, nr. 14551 VERSLAG EXTRA RAAD BUITENLANDSE ZAKEN VAN …