Kennisbescherming bij TO2-instituten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 637Bedrijfslevenbeleid Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 Hierbij stuur ik u de resultaten van het onderzoek1 naar de bijdrage van TO2 instituten aan octrooien die op naam van het bedrijfsleven staan2. In deze brief ga ik ook in op de uitkomsten van de gesprekken die ik met de TO2-instituten over de onderzoeksresultaten heb gehad. Verder ontvangt u antwoord op de schriftelijke vraag3 van uw Kamer over hoeveel octrooien elk TO2-institu…