Versnelde verhoging AOW-leeftijd

2015D05536 Versnelde verhoging AOW-leeftijd Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief van 4 december 2014 om een reactie gevraagd op een brief van een burger inzake het versnellen van de verhoging van de AOW-leeftijd. In deze burgerbrief wordt gevraagd waarom de AOW-leeftijd versneld verhoogd gaat worden en daarmee niet het oude schema gehandhaafd blijft. Ook wordt aandacht gevraagd voor de inkomensgevolgen die dit voor de betrokkenen heeft. Naar aanleiding van deze brief wil ik …