Situatie Air France KLM mede naar aanleiding van publicatie jaarcijfers 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 936Luchtvaartbeleid Nr. 259 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2015 In het spoeddebat van 28 januari jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 47, item 10) over ontwikkelingen bij Air France KLM heb ik toegezegd uw Kamer op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen bij deze onder- neming. In dat kader wil ik het volgende onder uw aandacht brengen. De vandaag gepubliceerde jaarcijfers van Air France KLM laten zien dat zonder de staki…