Aanbieding werkprogramma 2015-2016 Erfgoedinspectie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2015 Hierbij zend ik u ter informatie het digitale werkprogramma 2015Œ2016 van de Erfgoedinspectie http://werkprogramma-2015-2016- erfgoedinspectie.nl1 U kunt het werkprogramma ook terug vinden op www.erfgoedinspectie.nl. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetensc…