Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 196Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 296 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2015 Mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister voor Wonen en Rijksdienst stuur ik uw Kamer hierbij de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 20151. De Uitvoeringsagenda is vastgesteld door de Borgingscommissie Energieakkoord en maakt inzichtelijk welke acties in 2015 plaatsvinden en wat de gezamenlijke prioriteiten en aandachtsgebieden van de …