Jaarverslag van de Amerikaanse Director Operational Test and Evaluation (DOT&E) over het F-35 programma

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 26 488Behoeftestelling vervanging F-16 Nr. 376 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2015 Aan het begin van elk jaar ontvangt het Amerikaanse Congres een rapport van de Director Operational Test and Evaluation (DOT&E) van het Pentagon over de voortgang van alle grote wapenprogrammaTMs, waaronder de F-35. De DOT&E is de hoogste, onafhankelijk opererende adviseur van de Amerikaanse Minister van Defensie op het gebied van het testen van nieuwe Amerikaanse wapensyst…