Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 182Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2015 Bij brief d.d. 14 oktober 20141 berichtte ik u over mijn voornemen te komen tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij v…