Reactie op de uitvoering van de moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten