Stand van zaken evaluatie Defensie Materieel Proces (DMP)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 27 830Materieelprojecten Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2015 In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie (VCD) van 20 januari jl. ga ik in deze brief nader in op de stand van zaken van de evaluatie van het Defensie Materieel Proces (DMP). Tevens verstrek ik nadere informatie over het beoogde gesprek met de VCD inzake de DMP-evaluatie, conform het verzoek van 4 februari jl. In mijn brief van 2 oktober jl. (Kamerstuk 27 830, nr. 1…