Analyse IMVO-wetgeving in de EU en in ons omringende landen