Afschrift brief aan provincies over Provinciaal bod voor de woningbouw