Zesde Voortgangsrapportage over de TVL, Bruine Vloot-regeling en Evenementenregelingen