Nulmeting gebouwen en afhandeling van schade door zoutwinning