Vorderingen Afghanistan overbrenging – stand van zaken