Reactie op Woo-verzoek inzake inzetbaarheidsrapportages