Afschrift brief aan de Oekraïense onderwijsminister omtrent toelachtingsexamens