Regionaal intrekken van de ophokplicht voor vogels ingesteld i.v.m. risico vogelgriep