Reactie op brandbrief inzake voltijd hb-onderwijs en plan van aanpak hoogbegaafdheid