Implementatie beleidsvisie collecties uit een koloniale context