Identiteitscontrole CIZ in het aanvragen van Wlz indicatiebesluiten door zorgaanbieders namens verzekerden

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 104Langdurige zorg Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2015 In de afgelopen weken hebben mij van diverse kanten geluiden bereikt dat stagnatie optrad in het aanvragen van Wlz indicatiebesluiten door zorgaanbieders namens verzekerden, omdat in de aanvraagmodule van het CIZ de verplichting was opgenomen om een afschrift van een geldig identiteitsbewijs te uploaden. Cliënten werden ongewild de dupe van deze situatie, te…