Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over rapport 'Zelfstandigen over de drempel'