Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022