Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming