Beantwoording vervolgvragen van de Speciaal Rapporteur op het gebied van Marteling