Gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2022-2023