Afschrift van de reactie van de minister van VWS op twee brieven m.b.t. ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een stoma onder regie van de zorgverzekeraars

2015D05099 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 Op uw verzoek stuur ik u een afschrift van mijn reactie op de brieven van mevrouw K.V. en mevrouw J. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers nds-tk-2015D05099…