Uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten in de Wmo, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg in het algemeen, en de betaling van maandloners en declaranten in het bijzonder

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 25 657Persoonsgebonden Budgetten Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 De uitbetaling van persoonsgebonden budgetten in de Wmo, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg heeft mijn volle aandacht. Voorop staat dat zorgverleners op tijd worden betaald. Vaste maandloners op basis van de zorgovereenkomst. De anderen op basis van ingediende declaraties. Daar wordt op dit moment door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met man en mac…