Reactie op de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de informatiepositie van de Tweede Kamer