Aanbieding van een brief van ProRail naar aanleiding van de verstoringen op 22 januari en 2 februari 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 984Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 578 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 Op 22 januari en 2 februari j.l. had het spoor te kampen met twee verstoringen die het treinverkeer ernstig ontregelden. Reizigers hebben daar veel hinder van ervaren. Ik heb NS en ProRail laten weten dat zij alles op alles moeten zetten om de oorzaak hiervan boven tafel te krijgen en structureel te verhelpen. Reizigers moeten immers kunnen rekenen op e…