Geconsolideerde tekst wetsvoorstel invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)