Afkoopsom van een klein pensioen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 043Toekomst pensioenstelsel Nr. 253 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2015 In het Algemeen Overleg Pensioenen van 28 januari jl. heb ik, in reactie op vragen van het lid Vermeij (PvdA), toegezegd naar aanleiding van een (tussen)uitspraak van de Centrale Raad van Beroep1 (CRvB) te onder- zoeken of en op welke wijze de afkoopsom van een klein pensioen moet worden verrekend met de partnertoeslag op grond van de Algemene Ouderd…