Fiche: Mededeling over het EU-actieplan tegen de illegale handel in cultuurgoederen