Fiche: Herziening verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)