Informatie over de beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 985Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 In het kader van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 20141 van het Ministerie van Financiën moet het beleid dat onder de beleidsartikelen in de begroting valt periodiek geëvalueerd worden. Mijn departement licht dit jaar artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting over 2015 van het Minis…